Aftersales

De after-sales activiteiten van het VLT Service Center hebben met name betrekking op de assistentie die verleend wordt bij het ingebruik nemen van de Danfoss frequentieregelaars.

Dankzij de uitgebreide kennis van onze service engineers op het gebied van tal van toepassingen, zijn zij altijd in staat u van advies te dienen en u te assisteren bij het zo optimaal mogelijk instellen van uw Danfoss frequentieregelaars.

Onze service engineers staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch tot uw beschikking. Het is ook mogelijk, als onderdeel van uw opdracht voor de frequentie- regelaar(s), onze service engineers te betrekken bij de installatie en in gebruik name van onze apparaten.